Banner
TeamViewer

Od października 2011 roku Firma wdrożyła aplikację TeamViewer umożliwiającą świadczenie usług informatycznych na odległość. Jest to aplikacja umożliwiająca zdalne przejęcie kontroli nad komputerem podłączonym do Internetu i tym samym rozwiązywanie problemów z poprawnym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego.

Na głównej stronie jest zamieszczony link w postaci graficznej:

  • Szybka POMOC umożliwiająca uruchomienie aplikacji bez konieczności instalacji jej na komputerze klienta i świadczenie usług dla wszystkich potrzebujących pomocy informatycznej od firmy MIKAT.
  • TeamViewer – HOST to pełny program instalacyjny, który po zainstalowaniu na komputerze klienta może być dołączony do listy stale obsługiwanych komputerów przez firmę MIKAT

Mam nadzieję, że ten nowoczesny sposób świadczenia usług zdecydowanie przyśpieszy dostęp do usług świadczonych przez moją Firmę dla wszystkich zainteresowanych.