Banner
Oferta

Kilka słów o firmie…

Firma głównie zajmuje się świadczeniem usług z zakresu zapewnienia ciągłości pracy komputerów i oprogramowania. Zakres usług obejmuje serwisowanie stacji roboczych jak i serwerów NetWare oraz Windows. Wszelkie problemy związane z konfiguracją sieci oraz poprawną pracą stacji roboczych są usuwane po zgłoszeniu telefonicznym. Obsługuję różne firmy począwszy od urzędów państwowych, a skończywszy na prywatnych firmach posiadających komputery wykorzystywane w różnych dziedzinach usług.

Przegląd działalności:

Obecnie firma współpracuje z kilkoma dużymi firmami świadcząc usługi informatyczne w zakresie utrzymania pełnej funkcjonalności sprzętu komputerowego oraz modernizując zasoby sprzętowe zleceniodawcy. Ponadto firma przygotowuje i utrzymuje serwisy internetowe zleceniodawcy oraz serwery pocztowe.

W 2006r. firma napisała aplikacje pod nazwą PKZP. Jest to program pozwalający na pełną ewidencję kasy zapomogowo-pożyczkowej. W programie uwzględniono półautomatyczne księgowanie na poszczególnych kontach księgowych. Program posiada opcję buforowanych wpisów dokumentów. Aplikacja pracuje w sieci lokalnej. Użytkownicy programu posiadają uprawnienia nadawane przez administratora systemu. Na podstawie wprowadzonych danych możliwe są różne zestawienia obrotów dla danej osoby lub placówki.

W 2005r. firma napisała aplikacje pod nazwą EWIDENCJA. Program umożliwia ewidencję danych dot. zleceń przychodzących do Firmy. Następnie każde ze zleceń trafia do wyznaczonego pracownika, który ma za zadanie zająć się sprawą i oczywiście po jej załatwieniu odnotować ten fakt w aplikacji. Sprawy takie można następnie rozliczyć wystawiając za wykonaną usługę fakturę indywidualną lub zbiorową za wiele zleceń w dowolnym przedziale czasu. Oczywiście na podstawie faktur system generuje różnego rodzaju zestawienia łącznie z ewidencją przychodzących wpłat za faktury. Na koniec istnieje pełna możliwość rozliczenia pracy poszczególnych pracowników firmy oraz ich efektywności pracy.

W 2005r. firma napisała aplikacje pod nazwą IBK. Program umożliwia import danych kontrahentów z aplikacji księgowej oraz import danych z rejestru sprzedaży innego programu księgowego. Następnie wykonywana jest procedura łączenia danych, co w efekcie pozwala na wygenerowanie zintegrowanych danych o sprzedaży możliwych do zaczytania w trybie automatycznym do systemu FK Symfonia.

W 2004r. firma napisała aplikacje pod nazwą POŻYCZKI mieszkaniowe. Program umożliwia ewidencjonowanie pożyczkobiorców oraz ich rozliczanie. Oczywistym są różnego rodzaje zestawienia spłat zaciągniętych pożyczek, jak i zaległości wynikające z ich nie spłacania.

W 2002r. firma wdrożyła moduł konwersji danych elektronicznych ewidencji magazynowej na dane księgowe umożliwiający automatyczne przesyłanie danych pomiędzy różnymi aplikacjami komputerowymi.

W 2001r. firma wdrożyła system ewidencji świadczeń zdrowotnych w POZ. Ewidencja ta zawiera dane osobowe pacjenta oraz wszystkie wizyty, wydane skierowania lekarskie na badania diagnostyczne, do innych specjalistycznych poradni oraz do szpitali. Aplikacja pozwala na generowanie różnorakich zestawień statystycznych m.in. obliczające średni koszt jednego podopiecznego lekarza POZ co może stać się bezpośrednią podstawą weryfikacji ponoszonych kosztów oraz różnic pomiędzy lekarzami.

Od 1999r. dla Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych zostały przygotowane i wdrożone aplikacje umożliwiające ewidencjonowanie rozliczeń zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych. Aplikacje te obsługiwały m.in.:

  • Środki Pomocnicze
  • Specjalistyka
  • Rehabilitacja
  • Stomatologia
  • Sanatoria
  • Optyka

Mimo likwidacji Kas Chorych i powołania na ich miejsce Narodowego Funduszu Zdrowia, przez ponad rok ta państwowa instytucja BEZPRAWNIE (bez zgody autora) wykorzystywała moje, autorskie, oprogramowanie (rozpowszechniając je świadczeniodawcom) do rozliczeń świadczeń zdrowotnych.

W 1995r. firma wdrożyła system ewidencji skupu dziczyzny obejmujący rozliczenia z kołami łowieckimi, przygotowywanie przelewów elektronicznych do innych systemów bankowych oraz tworzenie danych księgowych dla innych systemów księgowych.

W 1993r. firma wdrożyła system ruchu chorych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Wałbrzychu. System obsługiwał całą statystykę szpitala oraz kilka pracowni medycznych na terenie szpitala. Ponadto wdrożono kilka mniejszych systemów obsługi poczty, obiegu dokumentów wewnętrznych szpitala itp.

W 1992r. firma wyspecjalizowała się w obsłudze biur rachunkowych prowadzących obsługę podatkowych ksiąg rachunkowych, gdzie wdrożono komputerową księgę podatkową. Od tego roku zgodnie z wprowadzanymi zmianami w naszym kraju księga co roku jest aktualizowana z zachowaniem ciągłości gromadzonych danych o podmiotach gospodarczych.